Rozrachunki z pracownikami

Zgodnie z zapisem A. Chobota obawom przed tym, że gospodarka nie podoła kosztom upowszechnienia standardów ochrony pracowniczej trudno się dziwić skoro towarzyszą one również wysoko rozwiniętym państwom Unii Europejskiej. Tak zwane nowe formy pracy łączące się z uszczupleniem standardów ochronnych gwarantowanych osobom świadczącym pracę rozwijają się pod presją żądań przedsiębiorców. Dzięki biuru księgowemu wskazuje się, że współczesne przedsiębiorstwo nie działa w próżni, a w zmieniającym się otoczeniu prawno-finansowym, zarówno zagranicznym jak i krajowym. Częściami tego otoczenia są instytucje, inne przedsiębiorstwa, ale również przepisy prawa wyznaczające granice działania, jak i zachowania rynkowe konkurentów oraz preferencje odbiorców co do oferty handlowej. Globalizacja nie omija kwestii zatrudnienia i wynagradzania. Obie te kategorie znajdują się pod presją licznych czynników z nią związanych, wpływających na stosunku między pracownikami a pracodawcami.

Wynagrodzenia są elementem stosunków pracy, które kształtują się w kontekście społecznym, politycznym i ekonomicznym występującym w danym kraju, globalizacja zaś wpływa na ów kontekst, a w konsekwencji na stosunki pracy i systemy wynagrodzeń.

Elastyczne formy zatrudnienia pojmuje się szerzej, jako sposób wykorzystania ludzkiej aktywności w procesie pracy, stwarzający obu stronom możliwość uregulowania formy stosunku pracy odrębnego od obowiązującego powszechnie, w sposób ułatwiający godzenie obowiązków związanych z zatrudnieniem i uzasadnionych interesów indywidualnych oraz wykonujących pracę. Można powiedzieć, że globalizacja wynagrodzeń znajduje się jeszcze we wczesnej fazie rozwoju, poszukiwań nowych sposobów wynagradzania, których nadrzędnym celem jest wspieranie długofalowego rozwoju i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz