Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządczą według MH – biuro rachunkowe określa się także jako rachunkowość menedżerską – stanowi ona część rachunkowości, która służy potrzebom zarządzania przedsiębiorstwem w wewnątrz. Ponadto dostarcza ona niezbędnych danych, które służą podejmowaniu decyzji tych bieżących i tych rozwojowych. Rachunkowość zarządcza pełni też funkcję informacyjną, dzięki czemu menadżerowie mogą podejmować decyzje: strategiczne, taktyczne, operacyjne, planistyczne i kontrolne. Menadżerowie mogą podejmować te decyzje dzięki: specjalnym technikom i procedurom, jak np.: budżetowanie, różne pozytywne wzorce, dobrze sporządzone modele rachunku kosztów i przychodów, analizę zachowania się kosztów oraz informacje o dokonaniach jednostki. Cele rachunkowości zarządczej. Nadrzędnym celem rachunkowości zarządczej jest dostarczanie kierownictwu przedsiębiorstwa systematycznych informacji, które ułatwiają podejmowanie decyzji dotyczących działania jednostki w określonych warunkach. Rachunkowość zarządcza jest rachunkowością wewnętrzną, czyli jest ona dopasowana do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Informacje dostarczane przez rachunkowość zarządczą służą menadżerom do następujących celów:

  • wyjaśnienia ich wątpliwości (jak działać?),
  • dokonanie wyboru problemów (który problem rozwiązać najpierw?),
  • rozwiązanie problemu (jaki jest najlepszy sposób rozwiązania problemu?),
  • kontroli przebiegu procesów,
  • realizacji planów i budżetu

Wartość informacyjna rachunkowości zarządczej wpływa na podjęte decyzje, co następnie przedkłada się na i rezultaty uzyskane przez przedsiębiorstwo dzięki ich realizacji. Dlatego też to właśnie rachunkowość zarządcza pełni ważne funkcje w procesie decyzyjnym. Funkcje rachunkowości zarządczej:

Funkcja planistyczna, która polega na tym, że rachunkowość dostarcza informacji, które zmniejszają stopień ryzyka w trakcie dokonania wyboru, rachunkowość zarządcza dostarcza wszelkie dane, które są niezbędne do podejmowania decyzji w zarządzaniu jednostką, ponadto buduje wzorce kosztów, które stanowią podstawę oceny podjętych przez menadżerów działań, funkcja kontrolna, wykazuje ona różnicę pomiędzy tym, co zaplanowane a rzeczywiście osiągnięte, identyfikuje ona wszelkie problemy (miejsce ich powstania, przyczyny i osoby odpowiedzialne), funkcja organizacyjna, tutaj rachunkowość zarządcza odzwierciedla się w strukturze, podporządkowania, odpowiedzialności i specjalizacji, ponadto wydziela ona granicę odpowiedzialności, wskazuje zadania oraz kompetencje menadżerów do podejmowania decyzji, funkcja komunikacyjna, która jest zapewnieniem systemu komunikacji dzięki odpowiednim formom i metodom przepływu informacji (sprawozdania, raporty, polecania, instrukcje).

Możesz również polubić

Dodaj komentarz