Ogólnopolska konferencja naukowa „CIAŁO – PSYCHIKA – DUCHOWOŚĆ W TEORII I BADANIACH NAUKOWYCH”

Niniejsza Konferencja odbyła się w Lublinie w dniu 19 kwietnia 2016 roku. Konferencję zorganizowali: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Zakład Psychologii oraz Pracownie Psychologii Ogólnej i Rozwoju Człowieka.

Tematyka Konferencji podejmowała naukową refleksję nad kondycją współczesnego człowieka, jego miejsca w świecie i jego wyjątkowej pozycji. Naukowcy i badacze z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych pracowali tutaj nad spójnymi, holistycznymi teoriami i koncepcjami człowieka. Warto jest więc skorzystać z konferencje Lublin. Starano się ukazać fakt, że w historii nauki znane są różne podejścia do człowieka: od typowo biologicznych, które traktują człowieka w kategoriach organizmu, poprzez ujęcia personologiczne i personalistyczne, aż do takich ujęć, gdzie traktuje się człowieka jako wysublimowany i wyłącznie duchowy byt. Uczestnicy Konferencji starali się zasygnalizować istnienie pilnej potrzeby integracji wysiłków wielu wybitnych specjalistów w podjęciu konkretnej refleksji naukowej, gdzie człowiek traktowany byłby jako całość przy uwzględnieniu jego całej wielowymiarowości.

Uczestnicy powyższej Konferencji mogli zapoznać się z następującymi tematami: prezentacją teorii i koncepcji człowieka w historii medycyny, aktualnymi poglądami medycznymi, psychologicznymi i teologicznymi związanymi z wartością ludzkiego życia, prezentacją nowych medycznych, psychologicznych oraz teologicznych teorii i koncepcji dotyczącymi człowieka na początku XXI wieku, interdyscyplinarnymi przemyśleniami nad godnością osoby ludzkiej, wiarą religijną i specjalistyczną wiedzą o człowieku jako przedmiocie naukowych kontrowersji, przedstawieniem badań nad problematyką śmierci, umierania i żałoby w ujęciu interdyscyplinarnym, przedstawieniem nowych metod, technik i narzędzi do pomiaru zachowania człowieka będącego w stanie śmierci klinicznej, aspektami moralnymi i religijnymi problematyki in vitro, prezentacją naturalnego systemu rodzinnego jako adekwatnego środowiska kształtowania się koncepcji człowieka, współczesnym rozumieniem duchowości w ujęciu interdyscyplinarnym, aspektami moralnymi i religijnymi problematyki aborcji i eutanazji, zaprezentowaniem futurystycznych modeli teorii i koncepcji człowieka. Jak widać Konferencja ta bardzo dokładnie ujęła temat człowieka, jego natury i dążeń.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz